- ب ب +

مشخصه‌های دولت مردمی چیست؟ + صوت

بخشی از بیانات رهبری معظم انقلاب که در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۰ در دیدار با اعضاء دولت سیزدهم در حسینیه امام خمینی (ره) بیان شده است.
 
 
ضمائم:
مشخصه های دولت مردمی چیست؟