- ب ب +

تظاهر به زبان‌های خارجی و جهل مرکب

سخنان دکتر کریم مجتهدی، چهره ماندگار فلسفه، پیرامون اهمیت مراقبت از زبان فارسی در برنامه شوکران (آبان ۱۳۹۸)
  
 
سرازیر شدن لغت‌های خارجی در زبان فارسی برای تظاهر و اثبات خود و خودنمایی است. 
در همین تلویزیون، افراد به جای اینکه بگویند «زمان» میگویند «تایم»! در حالی که لفظ زمان و وقت را در فارسی داریم، اما چرا تایم می‌گویند؟ چون می‌خواهند خودنمایی کنند. 
 
این تبعات نوعی «جهل مرکب» است که با دست خود ایجاد می‌کنیم. ما «زبان‌دانی» را با تظاهر به «زبان» اشتباه می‌کنیم. به نظر من هر جوانی که تحصیل می‌کند خوب است که یک زبان خارجی یاد بگیرد ولی این فرق می‌کند با اینکه بدون یاد گرفتن زبان، مفردات زبان انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی را به کار ببرد.