- ب ب +

تفاوت‌های سبکی در زبان‌شناسی و ادبیات

خدا کشتی آنجا که خواهد بَرَد اگر ناخدا جامه بر تن دَرَد
 
می‌گویند بعد از اینکه سعدی بیت بالا را سرود، فردوسی در خواب او آمد و گفت اگر من این بیت را می‌سرودم، این‌گونه می‌شد:
برَد کشتی آنجا که خواهد خدای / اگر جامه بر تن درد ناخدای!
 
تفاوت‌های سبکی در زبان‌شناسی و ادبیات به‌قدری حائز اهمیت‌اند که با شناسایی سبک گفتار و زبان، تا حد زیادی می‌توان به اطلاعاتی دست یافت که در گذر زمان فراموش شده‌اند. مثلاً اینکه گوینده/نویسنده در چه دوره‌ای می‌زیسته، دانش زبانی او چقدر بوده و حتی در مواردی هویت واقعی او را می‌توان شناخت. در نظر محمدجعفر محجوب، «سبک هر کس، روشی است که برای بیان اندیشهٔ خود برمی‌گزیند مشروط بر اینکه این روش را خود ابداع کرده باشد یا حداقل با روش دیگران متفاوت باشد.»
 
در داستان اشاره‌شده، نویسنده به‌خوبی بر تفاوت‌های سبکی مسلط بوده است و آنها را به‌گونه‌ای به کار گرفته است که تفاوت سبک «حماسی» فردوسی با سبک «تغزلی» سعدی آشکار شود.