- ب ب +

امت اسلامی ضامن تامین منافع کشورهای اسلامی + صوت

بخشی از بیانات مقام معظم رهبری که در دیدار مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۳ ایراد گردیده است.