- ب ب +

مستند خامنئی | کاری از تلویزیون المنار

مجموعه مستند «خامنئی» توسط گروه مستندسازی تلویزیون المنار به سیر زندگی مقام معظم رهبری از بدو تولد در سال ١٣١٨ تا انتصاب ایشان به رهبری در سال ١٣۶٨ می‌پردازد.
مستند «خامنه ای» حاصل تلاش و کوشش طولانی است که پرده از اسرار پنجاه سال زندگی امام خامنه ای بردارد، تا به ما درس، غرور و افتخار بدهد، در عین حال باید گفت که این زندگی نامه نیز نمایش همه چیز نیست و هنوز اسرار بسیاری باقی می ماند و این توضیحات نیز ناکام است.
 
قسمت اول
 
 
قسمت دوم
 
 
 
قسمت سوم
 
 
 
قسمت چهارم
 
 
 
قسمت پنجم
 
 
 
قسمت ششم
 
 
 
قسمت هفتم
 
 
 
قسمت هشتم
 
ضمائم:
مستند خامنئی قسمت اولمستند خامنئی قسمت دوممستند خامنئی قسمت سوممستند خامنئی قسمت پنجممستند خامنئی قسمت ششممستند خامنئی قسمت هفتممستند خامنئی قسمت چهارممستند خامنئی قسمت هشتم