- ب ب +

بد بنده اى است! (حدیث روز)

امام حسن عسکری علیه السلام:
 
«بِئسَ العَبدُ عَبدٌ یَکونُ ذاوَجهَینِ وذالِسانَینِ» .
 
«چه بد بنده اى است بنده اى که دورو و دو زبان باشد!».
 
 
گزیده تحف العقول، ص ٦٨