- ب ب +

روایت جالب تهیه‌کننده سریال امام علی (ع) از حمایت شجاعانه رهبر انقلاب + فیلم

تهیه‌کننده سریال امام علی(ع)گفت: تنها کسی که شجاعت حمایت از سریال امام علی را داشت شخص رهبر انقلاب بودند.
 
 


ضمائم:
روایت جالب تهیه‌کننده سریال امام علی (ع) از حمایت شجاعانه رهبر انقلاب