- ب ب +

تصاویری از دیدار خانواده شهید عبدالله اسکندری با رهبر انقلاب

تصاویری از دیدار خانواده سردار شهید عبدالله اسکندری با رهبر انقلاب و تقدیر ایشان از روحیه خانواده شهید را در این فیلم مشاهده می‌کنید.


ضمائم:
تصاویری از دیدار خانواده شهید عبدالله اسکندری با رهبر انقلاب