- ب ب +

برگزاری ۲۰ کرسی علمی در قم، تهران و مشهد

همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (دامت برکاته) به منظور تبیین آموزه‌های مرتبط با مسأله انتظار، از سوی دفتر تبلیغات اسلامی ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری موسسه انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین الهی نژاد درباره کرسی های برگزار شده همایش بین المللی «نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای» اظهار داشت: در راستای تقویت و تحکیم بخشی به همایش و جهت ارتقای پایه های علمی و تحلیلی آن، اقدام به برگزاری کرسی های مختلف علمی در مؤسسات علمی و پژوهشی و در مراکز دانشگاهی و حوزوی نموده و بر این اساس، ۲۰ کرسی علمی در شهرهای قم، تهران و مشهد برگزار شده است.

وی به برگزاری کمیسیون های تخصصی همایش بین المللی «نظریه انتظار» پرداخت و خاطرنشان کرد: به جهت حجم کثیری از مقالات اعم از فراخوانی و قراردادی که از ناحیه فرهیختگان و نویسندگان دانشگاهی و حوزوی تدوین شده است، جهت بررسی و ارائه آنها نیاز به پنل های مختلفی علمی می باشد تا با تبیین و تحلیل آنها، ایده های نو و نگرش جدید در خصوص نظریه انتظار بارآوری شود.

دبیر علمی همایش بین المللی «نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای» خاطرنشان کرد: بر این اساس، جهت رسیدن به مقصود، پنل های چهارگانه ای اعم از «مفاهیم و مبانی نظریه انتظار»، «جامعه منتظر؛ وظایف، شاخصه ها و کارکردها»، «جامعه منتظر: راهبردها و آسیب ها» و «نظریه انتظار و تمدن سازی نوین اسلامی» طراحی شده است که جدول این کمیسیون ها در پرتال دفتر تبلیغات اسلامی به نشانی www.Dte.ir قابل دریافت است.