- ب ب +

کتاب «تربیت در افق عاملیت انسان» منتشر شد

کتاب «تربیت در افق عاملیت انسان» در ۴۲۶ صفحه چاپ شده و از طریق انتشارات رشد به بازار عرضه شده است.

به نقل از خبرگزاری فارس، حدود دو سال پس از تألیف کتاب «عاملیت انسان، رویکردی دینی و فلسفی» که خسرو باقری استاد تمام فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران و نظریه پرداز علوم انسانی اسلامی در آن مبانی نظری عاملیت انسان را به شکلی جامع تبیین کرد، کتاب اخیر را می‌توان نخستین و شاید مهمترین دلالت و کاربرد نظریه عاملیت انسان در یک حوزه تخصصی به شمار آورد.

فهرست اجمالی مطالب کتاب عبارتند از:

مقدم
در حکم مقدمه دوم: مروری بر کتاب چالش های تربیت دینی اثر ریچارد پرینگ
بخش اول: مقصود و مقصد تربیت و تربیت دینی
فصل اول: آیا تربیت کار مربی است؟
فصل دوم: آیا تربیت شکوفایی طبیعت یا فطرت متربی است؟
فصل سوم: تربیت حاصل تعامل مربی و متربی
فصل چهارم: سیمای انسان تربیت شده
بخش دوم: مراحل تربیت از منظر عاملیت انسان و تعامل
فصل پنجم: مراحل رشد و تربیت در دیدگاه های روان شناختی
فصل ششم: مفاهیم بنیادی در عاملیت انسان و تعامل
فصل هفتم: دوران تمهید؛ مرحله اول
فصل هشتم: دوران تمهید؛ مرحله دوم
فصل نهم: دوران تمهید: مرحله سوم
فصل دهم: دوران تعامل؛ مرحله اول
فصل یازدهم: دوران تعامل؛ مرحله دوم

این کتاب در ۴۲۶ صفحه و با جلد شومیز توسط نشر واکاوش به بهای ۲۰۰ هزار تومان چاپ شده و از طریق انتشارات رشد به بازار عرضه شده است.

پایان پیام/