- ب ب +

عکسی از دوران جوانی رهبر انقلاب سوار بر قایق

در اواخر سال ۱۳۵۶، نیروهای امنیتی پهلوی آیت الله خمنه ای را به مدت ۳ سال به ایرانشهر تبعید کرد که عکس‌ ایشان سوار بر قایق متعلق به آن دوران است.

عکسی از دوران جوانی رهبر انقلاب سوار بر قایق