۱ دعا نویسی و استخاره
۲ تجارت با غیر مسلمان
۳ تجسس ، خبر چینی ، افشای اسرار
۴ کار کردن در دولت ظالم
۵ حقوق چاپ، تالیف و کارهای هنری
۶ تعلیم و تعلم و آداب و آداب آن
۷ آنتن های ماهواره ای
۸ تئاتر و سینما
۹ دست زدن
۱۰ احکام عید قربان
۱۱ احکام انتخابات
۱۲ آیا اصل سرمایه و سود آن، خمس دارد؟
۱۳ سقط جنین(کورتاژ)
۱۴ مأمور خرید  و فروش
۱۵ اجرت گرفتن در برابر  واجبات
۱۶ جلوگیری از بارداری
۱۷ حق شفعه
۱۸ رقص مرد برای محارم
۱۹ مصرف دخانیات و مواد مخدر
۲۰ حضور در مجلس معصیت
۲۱ رشوه
۲۲ نقاشی و مجسمه سازی
۲۳ حقوق چاپ ، تالیف و کارهای هنری
۲۴ احتکار و اسراف
۲۵ لباس شهرت و احکام پوشش
۲۶ سحر و شعبده و احضار ارواح و جن
۲۷ هیپنوتیزم
۲۸ فیلم و عکس نامحرم
۲۹ نگاه کردن به تصویر زن نامحرم
۳۰ نگاه، پوشش و معاشرت
۳۱ استفتائات جدید (اردیبهشت ماه)
۳۲ استفتائات جدید (فروردین ماه)
۳۳ احکام عمومی خرید و فروش