۱ فواد ایزدی: راه‌حل مشکلات کنونی کشور، مذاکره نیست
عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: راه‌حل مشکلات کنونی کشور، در درون کشور است و همانطور که در بحث‌های نظامی ما آنقدر پیشرفت کرده‌ایم که تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا ما را آزار نمی‌دهد، در بحث‌های فرهنگی و اقتصادی هم باید قوی شویم تا با تهاجم فرهنگی و تحریم‌های اقتصادی آمریکا دچار رکود و ضعف نشویم.
۲ مفاسد اقتصادی، فرهنگ تولید را نشانه گرفته است
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: مفاسد اقتصادی، فرهنگ تولید را نشانه گرفته است ، به این نحو سایرین یا دست از تولید می‌کشند و یا این که آنها نیز وارد فساد می‌شوند.
۳ علیرضا پناهیان:سنت‌های الهی، منافقان را غربال می‌کند
استاد حوزه و دانشگاه گفت: شکل‌گیری رابطه امام و امت، تمام قواعد دنیوی را بر هم می‌زند و نگاه و توفیق الهی را برای آن جامعه به همراه دارد.