- ب ب +

اهداف همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه رهبر معظم انقلاب

همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (دامت برکاته) به منظور تبیین آموزه‌های مرتبط با مسأله انتظار، از سوی دفتر تبلیغات اسلامی ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری موسسه انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1398 برگزار شد.
اهداف این همایش عبارتست از:
تحلیل و تبیین نظریه انتظار در آرا و اندیشه‌­های مقام معظم رهبری (در راستای بررسی و تبیین نظریه انتظار در اندیشه علما و اندیشمندان مسلمان)

تبیین ابعاد مختلف اندیشه های بنیادین مقام معظم رهبری در زمینه انتظار و مهدویت برای پژوهشگران و عموم مردم

ترویج و تقویت نظریه پردازی در آموزه های مهدویت

معرفی آرا و اندیشه های مقام معظم رهبری با تاکید بر انتظار و مهدویت برای جهان امروز

پاسداشت علمی مقام معظم رهبری و اندیشه های بنیادین ایشان در حوزه های علمیه

زمینه­‌سازی برای طرح نظرات سایر دانشمندان در حوزه مهدویت و انتظار

مقایسه تطبیقی نظریه مقام معظم رهبری با دیدگاه و نظریات سایر اندیشمندان جهان

فراهم سازی تبادل نظر و گفتگوی علمی درباره انتظار و مهدویت در جهان اسلام

بهره‌­گیری از نظرات مقام معظم رهبری و ارائه راهبرد انتظار پویا در نظام سازی و تمدن سازی اسلامی