۱ نشست علمی با موضوع انتظار و تمدن سازی - بخش اول
۲ چشم‌انداز جامعه منتظر در اندیشه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(دامت برکاته)
۳ مبانی حکمی قرآنی انتظار از دیدگاه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(دامت برکاته)
۴ جایگاه نظریه انتظار در آراء و منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(دامت برکاته)
۵ گستره‌شناسی انتظار در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(دامت برکاته)
۶ کارکردهای انسان ۲۵۰ ساله از دیدگاه مقام معظم رهبری(دامت برکاته)
۷ تحلیل روایی مبانی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(دامت برکاته)
۸ نظام‌سازی (نظام اسلامی) در جامعه منتظر در اندیشه حضرت آیت‎‌الله خامنه‌ای(دامت برکاته)
۹ ظرفیت شناسی اربعین در زمینه سازی ظهور با تأکید بر بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(دامت برکاته)
۱۰ انقلاب اسلامی لبیک به اندیشه متعالی مهدویت و انتظار است
۱۱ چکیده مقالات همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه رهبر معظم انقلاب
۱۲ ارسال بیش از ۳۰۰ مقاله به همایش نظریه انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری
۱۳ برگزاری ۲۰ کرسی علمی در قم، تهران و مشهد
۱۴ مقالات همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه رهبر معظم انقلاب
۱۵ اهداف همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه رهبر معظم انقلاب اعلام شد
۱۶ رشد کیفی مهدویت در ۴۰ سال اخیر بر اساس مستندات آماری
۱۷ لزوم مواجهه پژوهشی با اندیشه انتظار و مهدویت
۱۸ گستره شناسی انتظار در اندیشه رهبر معظم انقلاب
۱۹ جلسه هم‌اندیشی پیرامون همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه آیت الله العظمی خامنه‌ای (دامت برکاته)
۲۰ مزایای شرکت در همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه رهبر معظم انقلاب
۲۱ شيوه نامه نگارش مقاله برای همایش بین المللی نظریه انتظار
۲۲ سیاست­‌های علمی همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه رهبر معظم انقلاب
۲۳ اهداف همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه رهبر معظم انقلاب
۲۴ محورهای همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه رهبر معظم انقلاب