- ب ب +

قهرمانان آموزگاران ایستادگی و امید و نشاط هستند + صوت

بخشی از بیانات رهبری معظم انقلاب که در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ در دیدار قهرمانان المپیک و پارالمپیک ایران در بازی‌های ۲۰۲۰ توکیو در حسینیه امام خمینی (ره) بیان شده است.
ضمائم:
قهرمانان آموزگاران ایستادگی و امید و نشاط هستند