- ب ب +

مسیر هدایت (حدیث روز)

امام رضا علیه السلام:
 
«قُلتُ لِلرِّضا علیه السلام: ما تَقولُ فِی القُرآنِ؟ فَقالَ: کَلامُ اللَّهِ لا تَتجاوَزوهُ، ولا تَطلُبُوا الهُدى‏ فی غَیرِهِ فَتَضِلّوا» .
 
«به امام رضا علیه السلام گفتم : در باره قرآن، چه مى‌‏گویى؟ فرمود :کلام خداست. از آن، فراتر نروید و هدایت را جز در آن نجویید که گم‏راه مى‌شوید» .

 
التوحید : ص ٢٢٤ ح ٢