- ب ب +

شناخت خدا (حدیث روز)

امام رضا علیه السلام:
 
«بِصُنعِ اللَّهِ یُستَدَلُّ عَلَیهِ و بِالعُقولِ تُعتَقَدُ مَعرِفَتُهُ و بِالفِطرَةِ تَثبُتُ حُجَّتُهُ».
 
«از طریق ساخته‏‌هاى خدا، به وجود او راه برده مى‌‏شود و به واسطه خِردها، شناخت او حاصل مى‌‏گردد و از ره‏گذر فطرت، حجّت [و برهان بر وجود ] او ثابت مى‌‏شود» .
 
 
التوحید : ص ٣٥ ح ٢