- ب ب +

نطق مقام معظم رهبری در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی کفایت سیاسی بنی‌صدر در تاریخ ۱۳۶۰/۰۳/۳۱ + فیلم

به بهانه مرگ بنی صدر، امروز سایت رهبر این سخنرانی مهم را مجددا منتشر می نماید.
ضمائم:
نطقدر مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی کفایت سیاسی بنی‌صدر