- ب ب +

سودمندترین برای بدن (حدیث روز)


امام کاظم علیه السلام:
 
«لَیسَ شیءٌ فی البَدَنِ أنفَعَ مِن إمساکِ الیدِ إلاّ عمّا یَحتاجُ إلَیهِ».

«براى بدن چیزى سودمندتر از دست نگه داشتن از خوردن، مگر به اندازه نیاز، نیست».

 
الکافی : ج ٨ ص ٢٧٣ ح ٤٠٩