- ب ب +

اولویت اول امروز جامعه‌ی مسلمانان وحدت است + صوت

بخشی از بیانات مقام معظم رهبری که در دیدار مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۳ ایراد گردیده است.