- ب ب +

بدون امام هرگز! (حدیث روز)

امام صادق علیه السلام:
 
«إنَّ اللَّهَ أجَلُّ وأَعظَمُ مِن أن یَترُکَ الأَرضَ بِغَیرِ إمامٍ عادِلٍ».
 
 
«خداوند، جلیل‏تر و بزرگ‏تر از آن است که زمین را بدون امامى عادل رها کند.».

 
الکافى : ج ١ ص ١٧٨ ح ٦