- ب ب +

قهرمان ملت و امت

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: امروز بسیاری از جوانان در دنیای اسلام، تشنه‌ی حضور قهرمانهایی مثل شهید سلیمانی‌اند؛ امروز تشنه‌اند. امروز شهید سلیمانی در منطقه‌ِی ما نماد امید و اعتماد به نفْس است،‌ نماد رشادت است، رمز استقامت و پیروزی است. ۱۴۰۰/۱۰/۱۱