- ب ب +

از او ایمن مباش! (حدیث روز)

امام هادی علیه السلام:
 
«مَن هانَت عَلَیهِ نَفسُهُ فَلا تَأمَن شَرَّهُ».
 
«هر که خود را سبُک شمارَد، از گزند او ایمن مباش».
 
 
گزیده تحف العقول ص ٦٦