- ب ب +

مستند تنها مدرس

این مستند به زندگی و مبارزات شهید سید حسن مدرس می پردازد.
 مستند «تنها مدرس»، تنها مستندی است که از تولد تا شهادت، همه ابعاد زندگی شهید سیدحسن مدرس را بررسی کرده و به نمایش می‌گذارد.
 
مدرس در زمان قاجار هم شبیه هم دوران‌های خودش نبود و با روحانیان درباری فاصله زیادی داشت و استقلال و تفکرش دقیقا منطبق بر شخصیت یک روحانی واقعی بود.
 
 
برچسب ها: سید حسن مدرس