- ب ب +

استاد داوود فتحعلی بیگی - قسمت اول

مجموعه برنامه «حکایت دل» به زندگینامه، پرتره علمی و حرفه‌ای اساتید فاخر و مشاهیر معاصر کشور اختصاص دارد.
 
برچسب ها: جکایت دل