- ب ب +

فیلم کامل مستند "او با ما بود"

مستند تلویزیونی «او با ما بود» روایتی است از نقش حاج قاسم سلیمانی در جنگ ۳۳ روزه لبنان

 ضمائم:
مستند او با ما بود - بخش اولمستند او با ما بود - بخش دوم