- ب ب +

مشق نام لیلی

مستند "مشق نام لیلی" در گرامیداشت غلامحسین امیرخانی، چهره ماندگار خوشنویسی و رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران است.