- ب ب +

لحظه تاریخی ورود حضرت امام خمینی (ره) به ایران+ فیلم

لحظه تاریخی ورود حضرت امام خمینی (ره) به ایران را در فیلم زیر ببینید.


ضمائم:
لحظه تاریخی ورود حضرت امام خمینی (ره) به ایران