- ب ب +

دفاع از مظلوم شیعه و سنی ندارد+فیلم

محمدصادق حسین‌زاده گفت: دلایل حمایت از مسأله فلسطین مرتبط به یورش به سرزمین اسلامی و غصب شدن خانه مسلمانان است. این چه دین و اخلاقی است که عده‌ای در بحث حمایت از فلسطین به آن متمسک می‌شوند تا مذهب فلسطنی‌ها را بدانند؟

به نقل از خبرگزاری فارس، محمدصادق حسین‌زاده تاریخ‌پژوه در گفت‌وگویی که اخیراً داشت، گفت: دلایل حمایت از مسأله فلسطین و در صدر قرار گرفتن این موضوع و آرمانی شدنش، مرتبط به یورش به سرزمین اسلامی و غصب شدن خانه و کاشانه تعدادی از مسلمانان است. ️فردی درحال تعرض به کودکی است؛ از بچه مضروب بپرسیم که چه دین و مذهبی داری تا ببینیم اجازه داریم از لحاظ شرعی، اخلاقی، وجدانی از کودک دفاع کنیم یا خیر؟ این چه دین و اخلاقی است که عده‌ای در بحث حمایت از فلسطین به آن متمسک می‌شوند؟ 

 

 

پایان پیام/ضمائم:
دفاع از مظلوم شیعه و سنی ندارد