- ب ب +

علامه شیخ علی کورانی دار فانی را وداع گفت

علامه شیخ علی کورانی از عالمان و نویسندگان برجسته لبنانی دار فانی را وداع گفت

کتاب‌های ایشان در مهدویت مشهور است و یکی از محققان بزرگ تاریخ ائمه به شمار می‌رود. مرحوم کورانی از مجاهدان مقاومت در جوانی و حامیان آن بود.

آن مرحوم از شاگردان و یاران شهید سید محمد باقر صدر و از اعضای فعال حزب الدعوه بودند و به همین واسطه برخی از بزرگان و فرماندهان حزب‌الله را ایشان به این حزب آورد.

آیت الله العظمی حکیم ایشان را به عنوان نماینده خود به کویت فرستاد و پس از رحلتشان، آیت الله العظمی خویی هم ایشان را نماینده خود انتخاب کرد.

وی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فعال زیادی داشت و از موسسان مسجد و بیمارستان رسول اکرم بیروت بود.

علامه کورانی با تأسیس مرکز معجم فقهی، اولین برنامه رایانه‌ای جامع جهان اسلام را تولید کرد که ۳۰۰۰ جلد کتاب را دربرداشت و به ۴۷۰۰ جلد رسید.

آن مرحوم قربانی ترور حزب بعث هم بود که از فاصله نزدیک به سر ایشان شلیک کرده بودند اما به لطف خدا گلوله در جمجمه گیر کرد و ایشان زنده ماند و گلوله به عنوان سندی از جنایات بعثی‌ها در بدن ایشان ماند.