- ب ب +

راه ایران ادامه دارد

در دیدارهای امروز رهبر انقلاب با سران کشورهای خارجی چه گذشت؟
در این اطلاع‌نگاشت نکات رهبر انقلاب و سران کشورهای خارجی در دیدارهای امروز درباره شهید دکتر رئیسی و تداوم مسیر جمهوری اسلامی ایران مرور شده است.