img

حجت الاسلام ذوعلم تصریح کرد: با این منابع ناکافی و متزلزلی که در آموزش و پرورش وجود دارد، نمی‌توان این کار را انجام داد. نباید برابری غیر ناعادلانه را تحقق بخشید. کنکور یک ابزار تبعيض آميز است و این تبعیض، هم در آموزش و پرورش و هم در دانشگاه‌ها وجود دارد و در آن عدالتی نیست. این سیستم انسان‌های تک بعدی را از این طریق وارد دانشگاه‌ها می‌کند و سایر استعدادهای افراد را نادیده می‌گیرد.

روز شمار
گاه شمار زندگی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای / ۱۳۵۹-۱۳۶۸
حضرت ایت الله خامنه ای در آئینه مطبوعات / ۱۳۵۹-۱۳۶۸