خیانتِ ساده‌لوحانه
روایت یکی از دیدار‌های خصوصی رهبری با گل آقا + فیلم
معلم افسر پیشرفت
تصویری از مرحوم نادر طالب‌زاده در کنار رهبر انقلاب
254 دیدار دانشگاهی
روز شمار
گاه شمار زندگی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای / ۱۳۵۹-۱۳۶۸
حضرت ایت الله خامنه ای در آئینه مطبوعات / ۱۳۵۹-۱۳۶۸