۱ ناتوانی فارغ‌التحصیلان در نوشتن صحیح
مهران افشاری مطرح کرد: «متاسفانه در روزگار ما درس انشا در برخی مدارس که تعدادشان هم کم نیست، سطحی‌ترین درس تلقی می‌شود و هر معلمی به خود اجازه می‌دهد که آن را تدریس کند، بدون آنکه تخصصی در تدریس زبان فارسی داشته باشد. تنها راه‌حل این مشکل همین تدریس دستور زبان فارسی است. این قواعد باید در درس انشا تمرین شود. نتیجه تمرین نکردن درس انشا همین ناتوانی فارغ‌التحصیلان ما در نوشتن، حتی نوشتن یک نامه اداری ساده است.»
۲ هرگز خود واقعی‌ام را از مردم پنهان نکردم
روزنامۀ ایران، به‌مناسبت سالروز ۷۷سالگی استاد هوشنگ مرادی کرمانی، گفت‌وگویی را با این عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید. ضمیمۀ این گفت‌وگو دو یادداشت از آقای افشین شحنه‌تبار، ناشر کتاب «شمع و مه»، و خانم نوشین‌آفرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک است.
۳ اندیشه‌ مقاومت ره‌توشه‌ ای برای‌ مبلغان‌ فرهنگی
اصلی‌ترین هدفی که کتاب «اندیشه مقاومت» دنبال می‌کند، جمع‌آوری یک منبع منسجم و کامل از بیانات مقام معظم رهبری دربارۀ موضوع "مقاومت" است تا مبلّغان، دانشجویان و فعالان فرهنگی بتوانند با بهره‌گیری از آن به تبلیغ اندیشۀ مقاومت و تبیین ابعاد و جوانب این امر مهم بپردازند.
۴ اندیشه‌ مقاومت ره‌توشه‌ ای برای‌ مبلغان‌ فرهنگی
اصلی‌ترین هدفی که کتاب «اندیشه مقاومت» دنبال می‌کند، جمع‌آوری یک منبع منسجم و کامل از بیانات مقام معظم رهبری دربارۀ موضوع "مقاومت" است تا مبلّغان، دانشجویان و فعالان فرهنگی بتوانند با بهره‌گیری از آن به تبلیغ اندیشۀ مقاومت و تبیین ابعاد و جوانب این امر مهم بپردازند.
۵ اندیشه‌ مقاومت ره‌توشه‌ ای برای‌ مبلغان‌ فرهنگی
اصلی‌ترین هدفی که کتاب «اندیشه مقاومت» دنبال می‌کند، جمع‌آوری یک منبع منسجم و کامل از بیانات مقام معظم رهبری دربارۀ موضوع "مقاومت" است تا مبلّغان، دانشجویان و فعالان فرهنگی بتوانند با بهره‌گیری از آن به تبلیغ اندیشۀ مقاومت و تبیین ابعاد و جوانب این امر مهم بپردازند.