- ب ب +

کیست مولا آنکه آزادت کُنَد

کیست مولا آنکه آزادت کُنَد
بندِ رقیّت زِ پایت بر کنَد
 
ستایشی که مولانا از حضرت مولی المَوالی امام علی بن ابی طالب در مثنوی شریف دارد، علی التَّحقیق بالاترین نمونهٔ مدیح آن حضرت در تاریخِ ادبیاتِ جهانِ اسلام است.
 
ما غالباً نمی‌اندیشیم که حجم نود و نُه درصدِ مدایح آن حضرت مقداری وصف چشم و ابروی معشوق خیالی و موهوم است یا اغراق‌های آزاردهنده. 
مدیح حضرت، بدان زیبایی و ژرفی که مولانا از آن سخن می‌گوید نه در فارسی و نه در عربی، در هیچ‌ جا، دیده نشده است.
 
محمدرضا شفیعی کدکنی
غزلیات شمس تبریز، جلد اول، ص ۴۵