بر دوش ملت، بر بال ملائک
انتقام حتمی است + فیلم
فیلم منتشرشده از انتظار حاج قاسم پشت درب اتاق عمل جراحی و همراهی با خانواده دوست شهیدش
فیلم منتشر نشده از یک دیدار | رهبر انقلاب: این آقای حاج قاسم شفاعت می کند
قهرمان ملت و امت
روز شمار
گاه شمار زندگی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای / ۱۳۵۹-۱۳۶۸
حضرت ایت الله خامنه ای در آئینه مطبوعات / ۱۳۵۹-۱۳۶۸